×

Rutin Ziyaret Kapsamı

Her kurumun ya da özel sektör kuruluşunun bir işleyişi ve bu işleyişi sağlayan birimleri vardır. Günümüz teknolojisi ile birlikte artık tüm kurum ve kuruluşlarda işleyiş, elektronik bilgisayar ortamında gerçekleştirilirken tüm veriler bilgisayar ortamında işlenip, yine bilgisayar ortamında kayıt altında tutulmaktadır. İşleyişin devamlılığı, kolaylığı ve kullanışlılığı kurum ya da kuruluş içerisindeki bilgisayarlar arasında bağlantı kurularak sağlanır. Tüm bu yapı, BT yapısını oluşturur ve BT yapısı profesyonel bilgi işlem personelleri tarafından yönetilmelidir.

Vesna, kuruluşlar ile "Bilgisayar Bakım ve Sistem Destek Anlaşmaları" yaparak sistem danışmanlığı hizmeti sağlar. Sistem danışmanlığı hizmeti kapsamında; kuruluş, rutin ziyaretler ile alanında uzman BT Personelleri tarafından ziyaret edilir. Ziyaretler sırasında tüm son kullanıcılar ile görüşülerek, son kullanıcı cihazlarının kontrolü sağlanır ve problemleri giderilir.

Son kullanıcıların işlerini daha hızlı ve verimli yapabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler Vesna tarafından rutin ziyaretler sırasında yapılır. Güncelleme notları paylaşılır, danışmanlık kapsamında bulunan yazılımlar ile ilgili teknik bilgi ve destek yerinde verilir. İşleyişin durmasına veya aksamasına sebep olabilecek hata, sorun veya durumların tespiti rutin ziyaretler ile daha kolaydır. Vesna, ziyaretler sırasında gerçekleştirdiği kontrol ve uygulamalar ile son kullanıcı cihazlarını sürekli güncel ve sorunsuz tutar.

Sistem Danışmanlığı

Her zaman hazır son kullanıcı

Her gün karmaşık iş sorunlarını çözmek için teknolojiyi kullanan son kullanıcı Vesna ile tüm zorluklara hazır!

Modern dijital çözümler

Son kullanıcıların kullanmayı sevecekleri teknolojiyi, etkin iş çözümleri için inşa ediyor ve sürdürüyoruz.

Daha verimli ve daha etkili

Bilgi paylaşımımız ile son kullanıcıların günümüz dijital peyzajında daha verimli ve etkili şekilde çalışmalarını sağlıyoruz.

Dijital dönüşüm

Yıllarca süren yenilikçilik ve uzmanlığı sektörün en son teknolojileri ile birleştirerek bilgi ve birikimimizi son kullanıcılar ile paylaşıyoruz.

Güncelleme Hizmetleri

Vesna, gerçekleştirdiği rutin ziyaretlerde tüm son kullanıcı cihazlarının sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için en son güncelleştirmelerin alınmasını sağlar. Güncelleştirmelerin ne zaman ve nasıl alınacağını planlar ve iş akışına olumsuz etki edebilecek güncelleme seçeneklerini ortadan kaldırır. Ziyareti gerçekleştiren personel, varsa güncellemeler sırasında oluşan hataların giderilmesini sağlar ve güncellemeler ile ilgili gerekli bilgileri son kullanıcılara aktarır.

İşletim sistemi haricinde diğer donanım sürücülerini, BIOS'u veya uygulamaları güncelleme konularında Vesna, Sistem Danışmanlığı kapsamında destek verir.

Veri Yedekleme ve Test

Kuruluşların en değerli varlıkları verileridir. Bu bilinçle, veri kaybına karşı önlem almanın ve veriye kesintisiz erişim sağlayabilmenin önemini biliyoruz. Verilerin güvenliğinin ve verilere erişimin sürekliliğinin sağlanabilmesi için gerekli altyapının oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Vesna olarak kuruluş verilerinin yedeklenmesi konusunda farklı çözümler sunabiliyoruz.

Tüm sisteme ait verilerin alternatif yöntemler ile yedeklenmesinin dışında, son kullanıcıların herhangi bir veri kaybı yaşamamaları ve cihazlarında oluşan herhangi bir donanımsal veya yazılımsal problemin iş akışını olumsuz yönde etkilememesi için son kullanıcı cihazları rutin olarak Vesna tarafından belirlenen bir konuma yedeklenir. Rutin ziyaretler sırasında tüm son kullanıcı cihazlarının yedekleme durumları test edilir.

Backup Hizmetleri

Bulut ile güvende

Son kullanıcı verilerinin KVKK 'na uygun şekilde bulut ortamında yedeklenmesi mümkündür. Verilerin yedeklenmeye hazırlanması profesyonel bir BT ekibi gerektirir.

Kayıpların önüne geçin

Son kullanıcıların verilerinin yedeklenmesi, bilgisayarların çalınma, kayıp, veri bütünlüğünü bozacak türden arıza vb. risklere karşı verilerin güvence altına alınmasını sağlar.

Yedekleme, kurtarma ve replikasyon

Veeam® Backup & Replication™, kuruluşların sanal, fiziksel ve bulut tabanlı olmak üzere tüm iş yükleri için kapsamlı bir veri koruması elde etmesine yardımcı olur.

Uzak ofis ve şubeler

Uzak ofislerdeki sorunlar, yalnızca bir şeyler ciddi anlamda ters gittiğinde fark edilebilir. Ancak uzak ofis ortamları da iş için kritik verileri yönetir ve dolayısıyla eşit derecede önemlidirler.

Sistem Bakım ve Temizlik

Rutin ziyaretler, son kullanıcı cihazlarının verimli çalışabilmesi için gerekli uygulamaları içerir. Vesna, rutin ziyaretler sırasında tüm son kullanıcı cihazlarının genel sistem ve cihazların işletim sistemlerinin verimsiz çalışmasına sebep olabilecek uygulama önbelleklerinin temizliğini gerçekleştirir.

Periyodik olarak temizlenmeyen sistemlerde, gereksiz dosyaların sistem üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler zamanla büyür ve iş akışına olumsuz etki edebilecek problemler meydana çıkarır. Sistem bakım ve temizliği alanında uzman profesyonel BT personelleri tarafından gerçekleştirilmelidir.

TOP