×

Verilerinizi güvende tutun
KVKK uyumluluğunu sağlayın.

Günümüzde veri, kurumların en önemli ve değerli varlığı haline gelmiştir. Kuruluşların iş sürekliliğini sağlayabilmesi için bu verileri sürekli olarak koruyabilmesi ve saklayabilmesi gerekmektedir.

KVKK Nedir?

Veri, kurumların en değerli varlıkları haline gelmiştir. İşletmelerin iş sürekliliğini sağlayabilmesi için, en değerli varlıkları olan verilerini sürekli olarak koruyabilmesi ve muhafaza edebilmesi zaruridir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlularının alması gereken teknik ve idari tedbirleri kapsar.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olarak 2016 yılının Nisan ayında yürürlüğe giren bu kanun, günümüz iş hayatının en önemli konularından biri haline gelmiştir. Kuruluşunuzu KVKK gereksinimlerine uygun hale getirmek için danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

KVKK Danışmanlığımız hakkında hemen bilgi alın.

Hukuk Danışmanlığı ile İdari Tedbirler

KVKK Danışmanlığı kapsamında hukuk danışmanlığı, kurumunuzun tüm süreçlerinin hukuki analize tabi tutulması aşamasıdır. Bu aşamada, kuruluş bünyesinde bulunan tüm departmanların iş akışı içerisinde işledikleri kişisel verilerin hukuk profesyonelleri tarafından gerçekleştirilen hukuki analiz ile tanımlanması işlemi gerçekleştirilir. Hukuk danışmanları yetkilendirilecek veri sorumlusu ile birlikte gerekli politikaları oluşturur.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacı ile gerekli idari ve teknik tedbirleri almak zorundadır.

Vesna, veri sorumlusunun sorumluluklarını yerine getirebilmesi için hukuk danışmanlığı kapsamında idari tedbirler olarak aşağıdaki kapsamlarda hizmet verir.

 • Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlanması
 • Kurumsal Politikalar (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama ve İmha vb.)
 • Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Sözleşmeleri
 • Gizlilik Taahhütnameleri
 • Kurum İçi Denetimler
 • Risk Analizleri
 • İş Sözleşmesi ve Disiplin Yönetmeliği’ne KVKK Uygun Hükümlerin İlavesi
 • Kurumsal İletişim (Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri, İtibar Yönetimi vb.)
 • Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri (Bilgi Güvenliği ve Kanun)
 • Verim Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine Bildirim

Microsoft Azure ve Microsoft 365 ile KVKK Sürecine Hazırlık

Teknik Tedbirler

KVKK Danışmanlığı kapsamında hukuk profesyonellerinin oluşturduğu politikalar doğrultusunda iç süreçler tasarlanır ve düzenlenir. Teknik tedbir gereksinimlerinin ortaya çıkarılması ile başlayan süreç, teknik danışmanlık olarak adlandırılabilir.

Kuruluş için hazırlanan tüm ilke ve politikaların ilgili otomasyonlar ile kullanıcı hatalarından bağımsız hale getirilmesi, teknik tedbirler kapsamındadır. Teknik tedbirler, alanında uzman profesyonel IT personelleri tarafından gerçekleştirilmelidir ve doğru adımlar ile tamamlayıcı rol oynamalıdır.

KVKK gereksinimleri doğrultusunda oluşturulan ilke ve politikalar, otomasyon yapılmaksızın kullanıcı denetimine bırakıldığında çok fazla iş yükü ve hata oluşturmaya müsait bir yapıdadır. Kuruluşların en değerli varlıkları olan verileri, kullanıcı denetimine bırakılmaması gereken kaynaklardır. Vesna, teknik tedbirler kapsamında aşağıdaki adımlar ile hizmet verir.

 • Yetki Matrisi
 • Yetki Kontrolü
 • Erişim Logları
 • Kullanıcı Hesap Yönetimi
 • Ağ ve Uygulama Güvenliği
 • Şifreleme ve Sızma Testi
 • Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri
 • Log Kayıtları
 • Veri Maskeleme
 • Veri Kaybı Önleme Yazılımları
 • Yedekleme
 • Güvenlik Duvarı
 • Güncel Anti-virüs Sistemleri
 • Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme
 • Anahtar Yönetimi
TOP